Gàidhlig

06/05/23 Iomairt AI a’ toirt cothrom na Fèinne dhan Ghàidhlig san linn dhidseatach


01/04/23 Aimsir.scot


15/12/22 Faclair.lgbt


02/12/22 Mastodon


20/11/22 SwiftKey ri fhaighinn air iOS a‑rithist


14/11/22 Faclair nan Gèidheal 2.0 air a chur air bhog


02/10/22 Microsoft a' cur stad air leasachadh SwiftKey airson iOS


01/11/21 BBC Naidheachdan: "Taic dhidseatach dhan Ghàidhlig air fàire"


08/05/20 An Dearbhair Beag ann am macOS


08/03/20 Aimsir.scot – Seirbheis aimsir Ghàidhlig


07/05/18 Suidheachadh na Gàidhlig mar locale ann an iOS


03/05/18 Suidheachadh na Gàidhlig mar locale ann an macOS


02/08/17 Còdachadh: Cuimhneachain


24/07/11 Stràcan ann am Mac OS X 10.7 Lion