BBC Naidheachdan: “Taic dhidseatach dhan Ghàidhlig air fàire”

Pìos inntinneach a nochd air làrach-lìn a’ BhBC an-diugh mu dheidhinn teicneòlais ùir a nì eadar-theangachadh beò air a’ Ghàidhlig: Taic dhidseatach dhan Ghàidhlig air fàire.